תאריך קטגוריה תיאור העבודה איזור סוג משרה
2019-05-06 חשבונאות וכספים ראש צוות התחשבנות -1318 -- --